تركيبات بتن و و مواد افزودني روان كننده

براي بكاربردن انواع مواد افزودني بتن مانند ابر روان كننده بتن انجام آزمايشهاي كارگاهي توسط متخصصين ضروري ميباشد و ابر روان كننده بتن برپايه پلي كربكسيليك اتر با ابر روان كننده هاي متداول د رعمل متفاوت است و بدين ترتيب كه پايه اين محصول پلي كربكسيليك اتر بوده و داراي زنجيره هاي جانبي مولكولي است و در شروع آبگيري همانند فوق روان كننده هاي متداول با افزايش الكترسيته ساكن ذرات سيمان را به خوبي پخش ميكند .
نوشته شده در ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۲۴:۴۹ توسط بيتا رفيع زاد | نظرات (0)

ارسال نظر توسط مدیر غیرفعال شده
[ ]

آخرين مطالب
» تغيير خواص بتن توسط سوپر روان كننده بتن
» انجام آزمايشهاي كارگاهي براي استفاده از ابر روان كننده بتن
» افزودن مواد روانساز بتن بر روي بتن
» فرا روان كننده ها و تاثيرات آن نسبت به روان كننده ها و فوق روان كننده ها
» نمونه اي از مواد افزودني بتن گروت
» عملكرد دير گير بتن بر اساس استانداردها
» ماده افزودني شات كريت و مزاياي آن
» انواع گروت جيست ؟
» وجود مصالح سبك و دانه هاي نرم در سنگدانه ها چه اثرات منفي در بتن دارد ؟
» علت استفاده مواد افزودني در بتن حجيم چيست ؟
Design By : Pars Skin